Over mij

Over mij...

Mijn naam is Anja van der Ven. Ik heb al vele jaren ervaring met werken in de zorg. Zo heb Ik 10 jaar gewerkt in het ziekenhuis als verpleegkundige en daarvoor enkele jaren in het verpleeghuis. Mijn hart ligt vooral bij de longpatienten die toch specifieke zorg nodig hebben.

 

In de jaren dat ik gewerkt heb in het ziekenhuis heb ik veel ervaring opgedaan met dialyse- en chronisch zieke patienten. Ook de palliatieve- en terminale zorg, het begeleiden van mensen in de laatste fase van hun leven, en hierbij ook hun naasten, draag ik een warm hart toe.

 

Recent heb ik mijn diploma longverpleegkundige aan de Hogeschool Utrecht behaald.

 

Voor alle zorgvragen die u heeft, kunt u contact met mij opnemen.

 

 

COPD

Omgaan met benauwdheid, het geven van zorgtips, het verlenen van de dagelijkse zorg.

 

Peritoneaal dialyse

Als u zelf door omstandigheden de spoeling niet kunt uitvoeren.

Alle verpleegkundige handelingen

bijvoorbeeld:

- Insuline spuiten

- Intraveneuze toediening van medicatie

- Wondzorg

- Katheteriseren

- Etc.

Social Media
Aangesloten bij klachtencommissie: